ε-subdifferentials and related results for quasiconvex programming (LNA)


  Volume 7, Number 2, 185-197, 2021

ε-subdifferentials and related results for quasiconvex programming

Satoshi Suzuki
 Download   ONLINE SUBSCRIPTION (Library Only)
PDF
  PDF
  Open Access (Free)
Flash
  Flash
         
         
 For author        
   Copyright © 2021 Yokohama Publishers